‘Delen en verspreiden van kennis is essentieel’

Thema veiligheid: internationale aanpak verkleint dreiging gewelddadig extremisme.

Nederland wil zoveel mogelijk mensen bewust maken van hun rol in het tegengaan van gewelddadig extremisme en de vermindering van terreurdreiging. Hoe groot of klein die rol ook is. Ook dáárom werkt ons land samen met allerlei internationale partners. Eén daarvan is Hedayah. Deze onafhankelijke

'think and do tank' voor het tegengaan van gewelddadig extremisme komt voort uit het Global Counterterrorism Forum en is gevestigd in Abu Dhabi. Nederland financiert een aantal activiteiten van Hedayah.

De Nederlander Ivo Veenkamp is sinds de start van dit centrum de tweede man bij Hedayah. 'Onze focus ligt op dialoog, onderzoek en het trainen van medewerkers van overheden, maatschappelijke organisaties en invloedrijke personen uit lokale gemeenschappen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan geestelijk leiders, docenten en politieagenten. Door al deze organisaties en personen beter te laten begrijpen waarom mensen radicaliseren en hoe ze kunnen meewerken aan het voorkómen dat mensen geweld gebruiken, helpen wij mee de dreiging van gewelddadig extremisme te verkleinen.'

Ivo Veenkamp, Hedayah