Conferentiesecretariaat

Telefoon

070 348 77 87

E-mail

bsg-ambconf@minbuza.nl

Communicatie

Roel van der Meij (pers/woordvoering)

06 53 10 42 60

E-mail

com-ambconf@minbuza.nl