In vogelvlucht: de eerste twee dagen

Tijdens de vierdaagse Ambassadeursconferentie werken de deelnemers intensief. Ze doen dit om de belangen van Nederland en de Nederlanders zo goed mogelijk in het buitenland te kunnen behartigen. Wereldwijd spannen ze zich voor ons allemaal in. Wat ver weg gebeurt, kan ons immers dichtbij raken. 

In een mix van beeld en korte tekst zie je de ongeveer 150 ambassadeurs, permanente vertegenwoordigers en consuls-generaal op de eerste twee dagen in actie.

Drukte in de Rijnstraat

Maandag 28 januari 2019

Bij de opening van de conferentie spreekt secretaris-generaal Joke Brandt als eerste. Zij zegt onder meer: 'In 2018 zagen we veel veranderen in de wereld, in 2019 is dat ongetwijfeld niet anders. Daarom moeten we verbinding blijven zoeken en onderhouden, met zowel de Nederlandse maatschappij als met andere landen.'

Opening conferentie Floortje Dessing en sg Joke Brandt

Floortje Dessing tijdens de opening van de conferentie

Speciale gast bij de opening is programmamaker Floortje Dessing die 4 ambassadeurs volgde en haar lieten zien wat ze doen. Floortje Dessing (op de foto hierboven): 'Men heeft echt moeite gedaan om ons binnen te laten. Ik heb het gevoel dat ik een goed beeld heb gekregen van de wereld van de diplomatie.’

Bijeenkomst met minister Blok

De ministers spreken ook altijd aan het begin van de conferentie. Minister Blok mengt in zijn woorden persoonlijke elementen met het inhoudelijke werk van zijn ministerschap. 'Het meest ingrijpende voor mijn oma was natuurlijk de oorlog. In de jaren erna maakte haar generatie een enorme verandering door. Er kwam vrede en welvaart was bereikbaar, de wereld stabiliseerde. Nederland zocht verstandig bondgenootschappen op zoals de EU en de NAVO. Die enorme vooruitgang heeft mij in de politiek altijd gedreven', aldus de minister van Buitenlandse Zaken.

Minister Kaag

Na hem zegt minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Kaag: 'Mijn motivatie staat eigenlijk woord voor woord in de Abel Herzberg lezing. Het gaat mij vooral om de stem, de waardigheid, de waarden én het handelsperspectief. Dat verandert in elk tijdperk, maar we hebben altijd een rol en verantwoordelijkheid.'

Stand van het land met Kim Putters

's Middag bespreekt directeur SCP Kim Putters de stand van het land. 'Nederland is relatief gezien een optimistisch land.' In zijn conclusies laat de directeur zien dat bijna alle maatschappelijke  tegenstellingen een internationale dimensie hebben.

Dinsdag 29 januari 2019

Het consulaire ontbijt op dinsdag

De zogenaamde themadag van de conferentie begint op dinsdag met een consulair ontbijt. De ambassadeurs horen de laatste ontwikkelingen over de consulaire dienstverlening en de beleidsnota 'De Staat van het Consulaire.'

Tijdens een themasessie op dinsdag

Dinsdag bespreken de ambassadeurs met elkaar en gasten van buiten diverse onderwerpen. Die gaan onder meer over humanitaire diplomatie, de ring van instabiliteit rond het koninkrijk, de EU, dilemma's van het Nederlandse bedrijfsleven, klimaatverandering, ongelijkheid in Afrika, vrijheid van meningsuiting.

Minister Kaag bij een themasessie over onderwijs en jeugdwerkloosheid

Zo doet minister Kaag (hierboven) mee met een bijeenkomst over onderwijs en (jeugd-)werkloosheid. Wat kun je doen zodat jongeren werk hebben, meisjes naar school kunnen. Er is geen one-size-fits-all oplossing. Maar alle aanwezigen (uit de private sector, maatschappelijk middenveld, bedrijfsleven en ambassadeurs) zijn het erover eens dat iedereen een rol als 'broker' te spelen heeft.  

DGIS Reina Buijs spreekt zaal met mensen toe

Verdeeld over ruim 40 tafels spreken ambassadeurs op dinsdag met vertegenwoordigers van allerlei ngo's en instellingen. ‘Natuurlijk heb je elkaar nodig voor dialoog, maar ook voor hele praktische zaken', zegt een van de bezoekers.

De netwerkreceptie in het stadhuis

Dinsdagavond ontmoeten de ambassadeurs Nederlandse netwerkpartners. Op de receptie zien alle aanwezigen ook een tentoonstelling die in samenwerking met World Press Photo is gemaakt. Zeven ambassadeurs vertellen wat een selectie van indrukkende foto's uit het wereldnieuws bij hen oproept.