‘Ik ben een sterke zakenvrouw’

Thema ontwikkelingssamenwerking, hulp en handel: programma maakt mijnwerkersweduwes krachtiger.

'Om mijn ondernemerskwaliteiten te vergroten, volgde ik een aantal trainingen. Daarin leerde ik onder andere hoe ik een businessplan moet maken, hoe ik een bedrijfje kan leiden en hoe ik mijn bankzaken moet regelen. Nu run ik met succes mijn eigen winkel in Maputo. Mensen kunnen er bellen, maar ik verkoop ook voedingsmiddelen en verzorgingsproducten. Dankzij mijn winkel kan ik mijn familie een beter leven geven. Eindelijk!'

Nélia is één van de vele mijnwerkersweduwes in zuidelijk Afrika. Zo’n 20.000 arbeidsmigranten uit Mozambique, Lesotho en Swaziland werken hun hele leven in de mijnen van Zuid-Afrika. Velen van hen overlijden als gevolg van tuberculose, hiv/aids of ongelukken en hun gezinnen blijven dan zonder geld achter.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelde de afgelopen jaren € 125 miljoen beschikbaar voor projecten die onder meer de verspreiding van hiv/aids in ontwikkelingslanden helpen bestrijden. In zuidelijk Afrika gaan wij nog een stap verder. Het programma zorgt aan de ene kant voor betere toegang tot zorg, hiv/aids-preventie en groter gezondheidsbewustzijn. Minstens net zo belangrijk is dat we de mijnwerkersweduwes economisch ondersteunen. Ze krijgen de kans zelf geld te verdienen. Dat vergroot hun ondernemerschap en zelfstandigheid.

Nélia Mucavele uit Maputo in Mozambique