Kindercorrespondenten op de bedrijvendag

Kindercorrespondenten doen verslag van de bedrijvendag op woensdag in de Van Nelle fabriek in Rotterdam.