Opening Ambassadeursconferentie: ‘Diplomatie is nu relevanter dan ooit’

Met deze woorden opende secretaris-generaal Joke Brandt vanochtend de Ambassadeursconferentie 2019. Samen met tv-maker Floortje Dessing verwelkomde ze de Chefs de Poste (CdP’s) in de Grote Zaal van Rijnstraat 8.

Opening van sg Joke Brandt met Floortje Dessing

Aan de hand van beelden uit het tv-programma ‘Floortje en de ambassadeurs’ laten de sg en Floortje zien waarom volgens hen diplomatie juist nu zo belangrijk is. Op het scherm is te zien hoe Wouter Jurgens op een rustige, maar doortastende wijze de urgentie in de Rohingya-kwestie in Myanmar belicht. Daarna zien de CdP’s hoe de hoofddoek langzaam van Susanna Terstals hoofd afglijdt, waarna ze zegt ‘dat heb ik bewust zo gelaten’. Renée Jones-Bos legt in een fragment helder uit waarom de situatie met Rusland momenteel zo ingewikkeld is, maar toch heel belangrijk voor ons land. En Hans Docter vertelt geëmotioneerd over de toespraak die hij hield op het moment dat geborgen slachtoffers van MH17 naar Nederland werden gebracht.

‘De ambassadeurs in het programma laten zien dat we onze Nederlandse waardes wereldwijd moeten blijven uitdragen om resultaten te behalen’, zegt Joke. ‘In 2018 zagen we veel veranderen in de wereld, in 2019 is dat ongetwijfeld niet anders. Daarom moeten we verbinding blijven zoeken en onderhouden, met zowel de Nederlandse maatschappij als met andere landen. Onze medewerkers zijn daarbij het belangrijkst. Zij verdienen een diverse, inclusieve en veilige werkomgeving. Alleen zo kunnen jullie en de collega’s op de posten ervoor zorgen dat we als BZ ‘fit for purpose’ zijn én blijven’, vervolgt de sg. Floortje vindt het als geïnteresseerde buitenstaander mooi en ontzettend waardevol dat de ambassadeurs zich zo openstelden. Lees welke ervaringen ze opdeed tijdens het filmen op de ambassades.

Bijeenkomst met minister Blok

Minister Blok

‘Ik ben bij veel van jullie langs geweest en dat smaakte naar meer. Ik ben vooral onder de indruk van wat ik van jullie en jullie werk gezien heb.’ Minister Blok steekt in zijn plenaire sessie de CdP’s direct een hart onder de riem. Hij gaat ook in op hun vragen over onder meer de Brexit, toekomstige EU-landen, buitenlandbeleid en mensenrechten.

Over zichzelf is hij ook zeer openhartig. Wat drijft hem in de politiek? Om dit duidelijk te maken vertelt hij over zijn oma. Haar verhaal laat volgens hem zien hoe de wereldgeschiedenis het leven van ‘gewone’ mensen vormt. ‘Het meest ingrijpende voor mijn oma was natuurlijk de oorlog’, zegt Blok.

‘In de jaren erna maakte haar generatie een enorme verandering door; er kwam vrede en welvaart was bereikbaar, de wereld stabiliseerde. Nederland zocht verstandig bondgenootschappen op zoals de EU en de NAVO. Die enorme vooruitgang heeft mij in de politiek altijd gedreven’, aldus de minister. ‘De combinatie van verstandig politiek beleid, mensen de ruimte geven en het voeren van een goed internationaal beleid zorgde en zorgt er nog steeds voor dat het leven van ‘gewone’ mensen enorm verbetert.’

Minister Kaag

Minister Kaag

‘Mijn motivatie staat eigenlijk woord voor woord in de Abel Herzberg lezing. Het gaat mij vooral om de stem, de waardigheid, de waarden én het handelsperspectief. Dat verandert in elk tijdperk, maar we hebben altijd een rol en verantwoordelijkheid’, zegt minister Kaag in haar welkom aan de CdP’s. ‘Jullie zijn veel weg van familie, van huis en haard, de kinderen veranderen vaak van school en jullie werken in periodes van zekerheid én onzekerheid. Dat is de intrinsieke motivatie die je moet hebben om dit belangrijke werk te kunnen doen.’

Ze vervolgt: ‘Op welke post je ook werkt, je bent voor diplomatie altijd bezig te verbinden. Met een soort 360° probeer je het perspectief van anderen te begrijpen. Niet om het ermee eens te zijn, maar om daadwerkelijk uitvoering te kunnen geven aan de zaken waar wij voor staan. We moeten het heden beslechten, aanpakken en oplossingen bieden. Maar altijd met een langetermijnvisie en een scherpe blik op verwachtingen, normen en plichten.’ Ook minister Kaag beantwoordde na haar introductie een aantal vragen vanuit de zaal. Die gingen onder meer over mensenrechten, Rule of Law, klimaat, migratie en eerlijke en duurzame handel.

Beste werkgever

Niet alleen de sg en ministers waarderen het werk van CdP’s en collega-BZ’ers. Buitenlandse Zaken is volgens een onderzoek van Effectory de beste werkgever 2018-2019 in de branche non-profit/ministeries.