De stand van het land met Kim Putters van het SCP

'Nederland is relatief gezien een optimistisch land', zegt directeur Kim Putters van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) halverwege zijn analyses. Zoals elk jaar legt hij aan de hand van statistieken uit hoe Nederland ervoor staat en hoe Nederlanders denken over actuele thema's. Terugkerend woord in zijn betoog op maandagmiddag 28/1 is 'tegenstelling'.

Kim Putters aan het woord

In een uur tijd horen alle deelnemers aan de Ambassadeursconferentie hoe het met Nederland gaat. Directeur Kim Putters vertelt de laatste trends op sociaal, cultureel, economisch en politiek gebied. Een paar highlights van een, zoals één van de ambassadeurs zegt: 'altijd boeiend, pakkend verhaal, met hier en daar ook humor.'

Met 3 stellingen testen de ambassadeurs eerst aan het begin van de sessie hun kennis over Nederland en de perceptie van Nederlanders. Later komen de antwoorden in het verhaal van Putters terug.

Stelling 1 over migratie

Deze bewering gaat over of integratie en migratie het grootste probleem voor 2019 zal zijn. Kim Putters laat zien dat dit in 2018 niet het geval was. In 2018 was het de manier van samenleven. Hij laat ook een tegenstelling zien. Nederlanders zijn trots op hun manier van samenleven en hun vrijheden. Tegelijkertijd scoren zorgen over integratie en migratie hoog en maakt men zich zorgen over hoe we met elkaar omgaan. 

Stelling 2 over vertrouwen

De gemiddelde Nederlander heeft meer vertrouwen in de lokale burgemeester dan in de EU. Toch ziet 85% van de Nederlanders geen toekomst zonder Europa, aldus Kim Putters. Hij geeft daarmee antwoord op de tweede stelling.

Stelling 3 over poldermodel

De derde en laatste stelling gaat over de bewering of het vertrouwen in het Hollandse poldermodel in de afgelopen jaren is gestegen. In dit poldermodel werken instituties zoals vakbonden, bedrijven, Tweede Kamer en regering met elkaar samen. Het vertrouwen in de eerste twee instituties steeg en daalde in de laatste twee, aldus Putters. Het vertrouwen in instituties is volgens hem hoog, maar er zijn ondermijnende trends te zien die niet geruststellen.

Stand van het land met Kim Putters

Andere tegenstellingen

Ook bij andere thema's is er een tegenstelling te zien. De afgelopen jaren is de tolerantie naar LHBTI'ers gestegen. Tegelijkertijd zijn er in deze groep meer gevoelens van uitsluiting. Tegenstellingen zie je ook bij het onderwerp werk en baanzekerheid. Er is bijvoorbeeld meer werk, maar er is tegelijkertijd minder baanzekerheid. Driekwart van alle vrouwen werkt in deeltijd. Ze  zijn voor het eerst in 10 jaar gemiddeld 1 uur meer gaan werken. Het gemiddelde ligt nu op 28 uur per week. In de zorg en het onderwijs blijkt het echter lastig voor vrouwen om een deeltijdbaan om te zetten naar een full-timebaan.

Een relatief nieuw inzicht voor Nederland is volgens Putters de toename van het aantal werkenden dat toch eigenlijk arm is. 'The working poor' werken wel, hebben soms 2 of 3 baantjes, maar kunnen niet rondkomen van hun geld. 'Het is een redelijk onzichtbare groep', aldus Putters.

In zijn conclusies laat de directeur zien dat bijna alle maatschappelijke tegenstellingen een  internationale dimensie hebben. Daarbij legt hij een directe link naar zijn toehoorders, en zegt onder meer: 'Het is uw werk om verbindingen te blijven leggen.'