Integrale politiek voor een betere wereld

Twee ministers, één buitenlands beleid. Bij de opening van de Ambassadeursconferentie maandag in Den Haag brak zowel minister Zijlstra (Buitenlandse Zaken) als minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) een lans voor meer samenwerking. ‘Dat de Verenigde Naties en de Europese Unie goed functioneren, is belangrijk voor Nederland.’

Sessie M en R

Het gaat goed met Nederland maar slecht met de wereld. Met die woorden begon minister Zijlstra zijn betoog, nadat secretaris-generaal Joke Brandt de ruim 150 ambassadeurs, permanent vertegenwoordigers en consuls-generaal welkom had geheten. ‘Buitenlandse zaken beginnen met de belangen van Nederland.’

Kleine stapjes
De VN en de EU hebben er weleens beter voor gestaan, vervolgde Zijlstra. Hij ziet het gezien alle uitdagingen in de wereld dan ook als een taak van iedereen die werkt voor Buitenlandse Zaken om beide organisaties weer aan de gang te krijgen. ‘Ook al zijn het kleine stapjes die we met z’n allen zetten, die kunnen op wereldniveau soms grote gevolgen hebben.’

Zijn pleidooi voor multilateralisme sloot aan bij het verhaal van minister Kaag. Handel en ontwikkelingssamenwerking zijn onderdeel van een integrale politiek voor een betere wereld, betoogde zij. ‘De duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) zijn daarbij leidend.’

Grondoorzaken
Beide ministers gingen uitgebreid in debat met de ambassadeurs, permanent vertegenwoordigers en consuls-generaals. Aan de orde kwamen onder meer de toekomst van Europa en de situatie in Syrië. ‘We willen bij internationale vraagstukken zoals migratie meer gaan werken aan grondoorzaken, bijvoorbeeld slecht bestuur, armoede en bevolkingsgroei’, aldus Kaag.

De bewindspersonen benadrukten dat Nederland al een hele hoop voor elkaar krijgt als klein of liever gezegd middelgroot land. Nu we tijdelijk lid zijn van de VN Veiligheidsraad, krijgen we een mooie kans om een (nog) grotere rol van betekenis te spelen op het wereldtoneel. ‘We willen van good naar great!’