‘In eigen land werken aan herstel en de toekomst’

Ambassadeurs vertellen wat zij doen voor Nederland. In deel 9, het laatste deel in de serie: Matthijs Wolters (Irak).

Matthijs Wolters en World Press Photo

Matthijs Wolters voor de World Press Photo.

‘ISIS is inmiddels verdreven als militaire organisatie, maar hun bezetting heeft wel gezorgd voor toename van het onderlinge wantrouwen tussen bevolkingsgroepen in het land. Met name minderheden voelen zich kwetsbaar. Als ambassade richten we ons op duurzame verbetering van de veiligheidssituatie, herstel van openbare voorzieningen in de getroffen gebieden waar de bevolking direct van profiteert, de opvang van ontheemden en de bescherming van de positie van minderheden.’

‘Ook moet het land grote slagen maken op economisch en bestuurlijk gebied. De Nederlandse Algemene Rekenkamer traint al de Irakese rekenkamer om corruptie tegen te gaan en het beheer van publieke middelen te verbeteren. Voor de toekomstige stabiliteit is het cruciaal dat de economie meer banen gaat creëren, zodat de bevolking meer vertrouwen krijgt in de toekomst van het eigen land. De ambassade kan daarbij helpen. Door steun te bieden bij de verbetering van het investeringsklimaat en door inzet van onze eigen instrumenten voor ondersteuning van het bedrijfsleven.’ 

‘Wat grote indruk op mij maakte was een bezoek aan een kamp waar 1.500 ontheemde families zijn opgevangen. De tekening die ik van een jonge vrouw daar kreeg, heeft nog steeds een speciale plek op mijn kamer in Bagdad. Ze gebruikte haar schetsen om alles wat ze met ISIS had meegemaakt te verwerken. Het is belangrijk is dat we als ambassade de opvang van ontheemden ondersteunen. Zodat de ontheemden hun heil niet elders hoeven te zoeken, maar juist kunnen re-integreren in de maatschappij en in hun eigen land kunnen werken aan herstel en de toekomst.’

‘Ook studenten en ondernemers richten hun blik weer vooruit. Ondanks dat ze enorme klappen kregen in de strijd, pakken ze de draad weer op. Zelfs al moet een deel van het universiteitsterrein in Mosul nog ontmijnd worden, de studenten zijn terug en pakken de draad weer op. Met onze steun kregen ook ondernemers in dorpen rond Mosul weer de kans hun bedrijfjes te openen. Dat gaf direct een stimulans voor de regionale handel, ook met de Koerdische regio.’

Wereldwijd

Nederland is als handelsland nauw verbonden met het buitenland. Wat ver weg gebeurt, kan ons dichtbij raken. Het is daarom belangrijk om samen te werken met andere landen. Zoals bijvoorbeeld in organisaties als de Verenigde Naties, de NAVO en de Europese Unie. Ongeveer 145 ambassadeurs, permanente vertegenwoordigers en consuls-generaal spannen zich wereldwijd in voor de Nederlandse belangen en waarden.