Bedrijvenmiddag: wereldwijde uitdagingen, Nederlandse oplossingen

Als het gaat om de economie en de internationalisering van het bedrijfsleven staat Nederland er goed op. Toch zien onze ambassadeurs en consuls-generaal, net als VNO-NCW en het MKB, nog genoeg kansen over de grens. ‘Kijk goed met wie je zaken doet.’

Ambassadeursconferentie 2017

Werkplaats voor bedrijven en overhied

Om met de tien meest welvarende landen van de wereld te kunnen blijven meedoen, moet Nederland volgens Hans De Boer, voorzitter van VNO-NCW,  niet 30 procent maar 40 procent van het nationale inkomen met handel verdienen. Dat betekent dat we meer MKB-bedrijven nodig hebben én dat ze verder weg moeten. Met die stip op de horizon voor ogen trekt het kabinet 10 miljoen euro extra uit voor ‘Werkplaats’, waar bedrijfsleven en overheid samen optrekken voor het veroveren van nieuwe markten.
 

Ambassadeursconferentie 2017

‘Global challenges, Dutch solutions’

De internationale markt is zo groot geworden dat je consortia moet vormen omdat het de macht van één bedrijf te boven gaat. Ons motto wordt meer dan ooit: ‘global challenges, Dutch solutions’, aldus De Boer, die de afgelopen jaren samen met minister Ploumen vele handelsmissies deed en daar met genoegen op terugkeek. ‘Met deze minister kun je in het buitenland goed verschijnen.’

Ambassadeursconferentie 2017

Speeddates met MKB

Tijd voor de speeddates, waarbij ambassadeurs en consuls-generaal in gesprek gaan met ondernemers over kansen over de grens. In totaal hebben zich ruim 1000 ondernemers aangemeld voor zo’n 140 posten.

Ambassadeursconferentie 2017